Blodmarihand, kalkrik grasmyr i Vangrøftdalen (Os) Foto: Hans Petter KristoffersenSeterlandskapet er en vesentlig og viktig del av Forollhogna-området. Foto: A. NyaasForollhogna (1332 m.o.h.) er det sentrale midtpunktet i området. Foto: A. NyaasForollhogna er landets nordligste villreinområde, kjent for store og fine dyr. Foto: A. NyaasØyeblikk som dette brenner seg inn i hukommelsen. Foto: Odd Einar JohnsenNasjonalparken og landskapsvernområdene omkranses av levende og aktive fjellbygder; her Vingelen. Foto: A. NyaasSynnerdalen i Midtre Gauldal. Foto: Trond Are BergeHiåvollan i Endalen i Midtre Gauldal. Foto: A. NyaasSpellmovollen i Såttåhaugen i Os, med flere hundre villrein på vårbeite. Foto: A. NyaasForollhogna har rike utmarksbeiter, av landets beste. Foto: Stein KaasinOmrådet er aktivt i bruk, og har mange buer. Her Bjønntjønnan i Vingelen. Foto: Stein Kaasin

Forollhogna

Her finner du offentlig informasjon om Norges 19. nasjonalpark. Et unikt og rikt fjellområde med Norges mest produktive villreinstamme omkranset av frodige seterdaler med aktivt seterliv. Totalt vernet areal er på 1514 km2, hvorav nasjonalparken utgjør 1062 km2 og landskapsvernområdene 452 km2. Foto: Arne NyaasNyheter

Fisktjønna i Forollhogna nasjonalpark, Midtre Gauldal
Befaring og styremøte i Budalen, Midtre Gauldal
(Publisert:01.09.2020 Sist endret:16.09.2020)
Les mer»
Nasjonalparkstyret for Forollhogna 2020 - 2023.
Møteprotokoll fra styremøte 15.juni 2020
(Publisert:19.06.2020 Sist endret:16.09.2020)
Les mer»
Vår i Budalen, sørover Budalen med elva Bua (tidligere foto)
Møte i nasjonalparkstyret mandag 15.juni 2020
(Publisert:03.06.2020 Sist endret:16.09.2020)
Les mer»
Storhaugvollen i Vingelen, foto: Birgit Wikan Berg, Norconsult
Høring av ny Byggeskikkveileder!
(Publisert:24.04.2020 Sist endret:16.09.2020)
Les mer»
Møteprotokoll fra styremøte 14.april 2020
(Publisert:17.04.2020 Sist endret:16.09.2020)
Les mer»
Seterstue på Sydvangen, Elgsjømoen (Øyungen landskapsvernområde)
Møte i nasjonalparkstyret tirsdag 14.april 2020
(Publisert:02.04.2020 Sist endret:16.09.2020)
Les mer»
Vinterstemning i Forollhogna
Møteprotokoll fra styremøte 4.mars 2020
(Publisert:13.03.2020 Sist endret:16.09.2020)
Les mer»
Aktiv landbruksdrift i Kløftåsen (2019)
Tillatelse til fremføring av strøm til setre i Vangrøftdalen
(Publisert:11.03.2020 Sist endret:16.09.2020)
Les mer»
Sivert Moen ved Sivertstuu på Storbekkøya museumsseter i Budalen
Nyvalgt leder, nestleder og arbeidsutvalg
(Publisert:06.03.2020 Sist endret:16.09.2020)
Les mer»
153 artiklar totalt. Viser treff 1 - 10
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. >
 18. »
Søk i artiklar