Kart

Kart over Forollhogna

Klikk på kartet (åpnes i nytt vindu...)

 


Nasjonalparken:

Forollhogna nasjonalpark  Verneområdet, verneforskrift og forvaltningsplan. Kilde:Naturbase, Miljødirektoratet

Landskapsvernområdene:

Vangrøftdalen-Kjurrudalen (Os kommune). Kilde: Naturbase, Miljødirektoratet

Londalen-Ørvilldalen (Tolga kommune). Kilde: Naturbase, Miljødirektoratet

Budalen (Midtre Gauldal kommune). Kilde: Naturbase, Miljødirektoratet

Endalen (Midtre Gauldal kommune). Kilde: Naturbase, Miljødirektoratet

Forddalen (Midtre Gauldal kommune). Kilde: Naturbase, Miljødirektoratet

Ledalen (Holtålen kommune). Kilde: Naturbase, Miljødirektoratet

Øyungen (Holtålen og Røros kommuner). Kilde: Naturbase, Miljødirektoratet

Magnilldalen-Busjødalen (Tolga og Tynset kommuner). Kilde: Naturbase, Miljødirektoratet

Naturreservat:

Grøntjønnan (Tynset kommune). Kilde: Naturbase, Miljødirektoratet

(Publisert:28.11.2011 Sist endret:03.09.2015)