120 møtte til Forollhognakonferansen 2019

Foto: Kristin Marie Singstad
Foto: Kristin Marie Singstad

Med 120 påmeldte kan me vel ikkje seie anna enn at årets Forollhognakonferanse var ein suksess! Konferansen tok plass i Ålen den 28. Januar, og samla aktørar frå heile Forollhognaområdet. Sentralt for konferansen var tematikk angåande Forolhognaområdet som verdiskapar– landbruk, seterdrift og slåttekultur, lokalsamfunn, bevaring av lokal byggeskikk, formidling av kulturminne og kulturarv, og anna. Vinklingane som vart framlagt var alle med på å skape eit semd bilete av kva for aktørar som er i aksjon i området, og kva for problemstillingar dei stend overfor no, og i tida framover.

Se bilder fra dagen her

Link til foredrag og foredragshalder:

Oppsummering og avslutning v/Jan Håvard Refsethås, ordfører i Holtålen og leder i nasjonalparkstyret

(Publisert:29.01.2019 Sist endret:05.09.2019)