Velkommen til Forollhogna-konferansen 13.mars 2017

NB ! Program for Forollhogna-konferansen 2017 er nå klart. Se info nedenfor. Konferansen er lagt til Mjuklia Leirsted og Gjestegård på Berkåk i Rennebu kommune mandag 13.mars. Møteramme kl. 10 - 16. Dørene åpner kl. 9 for kaffe og uformell prat.

Påmelding til Rennebu kommune innen 9.mars, men gjerne så snart som mulig.

Konferansen er åpen for alle interesserte!

Invitasjon og program for konferansen finner du her:

PROGRAM for konferansen

I Forollhogna-koferansen vil resultatene fra "villrein og ferdsel"-prosjektet i Forollhogna bli presentert av Vegard Gundersen mfl. Olav Strand mfl fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) vil fortelle om skrantesjuke og om kalveprosjektet (overvåkningsprosjekt).

Oskar Puschamnn, Norsk Institutt for bioøkonomi vil ha innlegg om kulturlandskap/landskap i endring både nasjonalt og lokalt, blant annet basert på fotografering av landskap i endring innenfor utvalgte kulturlandskap i Forollhogna-området.

Det blir i tillegg innlegg om besøksstrategi i Forollhogna, innlegg fra Vingelsgaard Gjestegiveri (næringsaktør i randsona til verneområdene) og innlegg fra Røros Slakteri med tema: "Verdiskaping med kjøtt fra beiteressursene i Forollhogna". 

 

(Publisert:24.01.2017 Sist endret:20.04.2018)