Møte i nasjonalparkstyret for Forollhogna med konstituering av nytt styre for perioden 2020 - 2023

Bukk og simle
Bukk og simle, Foto: Per Jordhøy

Onsdag 5.mars skal det nye nasjonalparkstyret for Forollhogna konstituere seg med valg av leder, nestleder og arbeidsutvalg for perioden 2020 - 2023. Vedtaksmøtet er i Trondheim i forbindelse med kompetansedager for styrer med forvaltningsansvar for store verneområder i Trøndelag. 

Møte i nasjonalparkstyret for Forollhogna

Tid: Onsdag 4.mars 2020 kl. 12.30 - 15.00

Sted: Scandic Nidelven, Trondheim

Dagsorden for møtet

  • Velkommen og presentasjon av styremedlemmer, varamedlemmer og forvaltere
  • Orientering om behandling av Øvre Forra-vassdraget i Forollhogna nasjonalpark v/Veterinærinstitutet og Fylkesmannen i Trøndelag, 30 min inkl tid til spørsmål
  • Formelt vedtaksmøte fra kl. 13.15 med bla. konstituering av nytt nasjonalparkstyre

 

Saksdokumenter

Møteinnkalling og saksfremlegg.

Sakliste og vedlegg

1/2020 - Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

2/2020 - Valg av styremedlem for godkjenning av møteprotokoll

3/2020 - Konstituering av nytt styre

4/2020 - Møteplan for 2020

5/2020 – Kvalitetsnormen for villrein- høringsuttalelse

Vedlegg:
1. Høring – kvalitetsnorm for villrein, brev fra Miljødirektoratet 
2. Forslaget til kvalitetsnorm for villrein.
3. Kvalitetsnorm for villrein, høringsnotat, 43 s. 
4. Uttalelse fra villreinnemda

6/2020 – Søknad om fremføring av strøm til setre i Vangrøftdalen 

Vedlegg: Se egen nyhetssak med vedlegg

(Publisert:26.02.2020 Sist endret:19.06.2020)