Lurer du på om det er lov med el-sykkel i verneområder?

Elektriske sykler kan normalt brukes i utmark, men ikke i alle verneområder. I verneområder med egne bestemmelser om motorferdsel i verneforskriften vil bruk av el-sykkel oftest være forbudt. I Forollhogna nasjonalpark er det i utgangspunktet ikke lov med bruk av el-sykkel, mens i seterdalene (landskapsvernområdene) rundt er det ingen slike begrensninger. 

Les mer om bruk av el-sykkel i brev fra Miljødirektoratet datert 14.05.2019.

I verneområder med forbud mot motorisert ferdsel vil det være forbud mot bruk av el-sykkel der det ellers er forbud mot motorisert ferdsel (der det kreves dispensasjon for motorisert transport). Dette forbudet gjelder også selv om motoren på sykkelen ikke brukes.

I brevet fra Miljødirektoratet står det følgende: "Miljødirektoratet legger til grunn at sykling med el-sykkel (med avslått motor) ikke kan betraktes som sykling med vanlig tråsykkel. Slik sykling vil derfor kreve dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten hvis det er et motorferdselforbud i området."

Skal du på tur med el-sykkel i områder som er vernet etter naturmangfoldloven - så er det derfor lurt å gjøre seg kjent med bestemmelsene i verneforskriftene. Har du spørsmål ta kontakt med forvaltningsmyndigheten. I Forollhogna er det nasjonalparkforvalterne.

I Forollhogna vil det være behov for å informere bedre om tolkningen av bestemmelsene, og diskutere hvordan dette skal håndteres i praksis spesielt på veger og kjørespor. Dette vil særlig gjelde kjørespor til Hiåsjøen (Midtre Gauldal), veg og kjørespor til Forollsjøen (Os), veg til Grønntjønnan (Tynset).

(Publisert:16.05.2019 Sist endret:03.12.2019)