Mange tilhørere på Forollhognakonferansen 2017

Foto: Arne Nyaas
Foto: Arne Nyaas


Årets Forollhognakonferanse ble avholdt på Mjuklia gjestegård på Berkåk den 13. mars. De 95 påmeldte til konferansen fikk høre blant annet om lokal næringsutvikling i bygdene rundt nasjonalparken, resultatene fra prosjektet "Villrein og ferdsel" og siste nytt om skrantesjuka, i tillegg til mange andre tema som ble presentert.

 

Her finner du presentasjonene fra konferansen:

  • Ferdselsprosjektet. Menneskelig aktivitet og villrein i Forollhogna v/Ingrid Nerhoel (NVS Nord), Stine Rybråten (NINA) og Olav Strand (NINA). Last ned (pdf).
  • Besøksstrategi v/Astrid Alice Haug, nasjonalparkforvalter. Last ned (pdf).
  • Norsk natur- og kulturlandskap i endring v/Oskar Puschmann, NIBIO. Last ned (pdf).
  • Vingelsgaard Gjestgiveri. Gårdsturisme i randsona sør for Forollhogna v/Ingrid Vingelsgaard. Last ned (pdf).
  • Røros Slakteri AS; verdiskapning med kjøtt fra beiteressursene i Forollhogna v/Kjell Ove Oftedal. Last ned (pdf).
  • Informasjon om skrantesjuke på villrein, samt overvåking av kalvinga i Forollhogna v/Olav Strand, NINA. Last ned (pdf).
  • (Publisert:08.05.2017 Sist endret:12.06.2018)