Møte i nasjonalparkstyret 18. april 2017

Befaring Skarvan 28 03 2017
Befaring Skarvan 28 03 2017

Nasjonalparkstyret for Forollhogna skal ha sitt neste møte 18. april i Budal. Styret skal blant annet behandle søknaden fra Høgskolen i Østfold om å etablere en midlertidig forskningsstasjon på toppen av Skarvan (975 m.o.h.) i Øyungen landskapsvernområde for å forske på Hessdalenfenomenet.

Videre skal styret blant annet behandle en klagesak om veibygging i Øyungen landskapsvernområde, og gi sin anbefaling til en forestående høring om forskriftsendringer i Forollhogna nasjonalpark om stisykling.

 

Vedtaksmøtet vil finne sted på gården Nyrønning i Storbudal, kl 10 - 15.30.

Møteinnkalling, saksfremlegg og vedlegg til alle sakene nasjonalparkstyret skal behandle finner du her.

(Publisert:04.04.2017 Sist endret:20.04.2018)