Møte i nasjonalparkstyret 30.-31.januar 2017

Bubekkstranda ved Øyungen
Bubekkstranda ved Øyungen, Foto: Astrid A. Haug

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har sitt første møte i 2017 på Vingelsgård Gjestegiveri i Vingelen 30.-31.01.2017. Mandag er det temamøte med fokus på bygningsforvaltning og byggeskikk, info om nasjonalparklandsbyarbeidet mv. Tirsdag er det vedtaksmøte. Styret skal bla. behandle to prinsipielle søknader om vegbygging innenfor Øyungen landskapsvernområde. I tillegg skal styret behandle utkast til delegeringsreglement som åpner for at flere kurante saker kan delegeres til nasjonalparkforvalter(e).

 

Vedtaksmøtet tirsdag er kl. 8.30 - 12 på Vingelsgård Gjestegiveri i Vingelen.

Møteinnkalling og sakliste finner du her

Saksfremlegg finner du her

Vedlegg til saksfremlegg:                                Vedlegg     
NP 4/2017, Delegering av myndighet                   Utkast til delegeringsreglement
NP 5/2017, Fremføring av ny veg                        Kart og foto vises i møtet

NP 7/2017, Orienterings- og drøftingssaker:
 Årsrapport fra Statens naturoppsyn til nasjonalparkstyret for Forollhogna 

Orientering om forskningsprosjekt høyfjellsøkologiske studier på Dovrefjell og i Forollhogna, 
 NINA v/Nina Eide

 

 

 

(Publisert:24.01.2017 Sist endret:12.06.2018)