Møte i nasjonalparkstyret fredag 10.mai 2019

Hallstjønnbua i Forollhogna nasjonalpark, Midtre Gauldal (2018)
Hallstjønnbua i Forollhogna nasjonalpark, Midtre Gauldal (2018), Foto: Astrid Alice Haug

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har sitt neste møte fredag 10.mai 2019 på Vollan Gård, Kvikne.  Styret skal behandle flere byggesøknader og gi sin uttalelse til oppstartmelding fra Nord-Østerdal kraftlag (NØK) om fremføring av strøm i Vangrøftdalen. 

Møtedato: 10.mai 2019

Møtested: Vollan Gård, Kvikne

Møtetidspunkt: kl. 10 - 15

Møteinnkalling og møtedokumenter finner du her

Orienteringer:

  • Orientering om delprosjekt kunnskapsformidling i Forollhogna og «avduking» av info-skjerm på Vollan v/Olav Strand (Norsk villreinsenter Sør /NINA). Arbeidet inngår som en del av prosjektet "Forollhogna - det hele fjellet". Prosjektet har fått økonomisk støtte gjennom satsingen «Villreinfjellet som verdiskaper».
  • Omvisning på Vollan gård og Kvikne nasjonalparksenter v/Kristin Lund Austvik, daglig leder ved Vollan gård.

 

Vedlegg til styresaker

Styresak Tiltak Vedlegg
ST 13/2019  Byggetiltak på seter i Øyungen LV         Søknad med vedlegg
ST 16/2019 Vedlegg til klagesak (byggetiltak) Klage på vedtak
    Brev med avslag NP7/2019
    Særutskrift NP 7/2019
    Søknad datert 06.01.2019
ST 17/2019 Kontorlokaler på Røros Brev fra Fylkesmannen 
ST 19/2019 Strømfremføring i Vangrøftdalen

Høringsbrev fra NØK

                  '' 5 Kartvedlegg som viser trasèer
                  '' Vedlegg 2 Kabelgrøft
                  '' Vedlegg 3 Hengekabel
     


(Publisert:04.05.2019 Sist endret:03.12.2019)