Møte i nasjonalparkstyret fredag 27.november 2020

Setervoll i Kjurrudalen, Os
Setervoll i Kjurrudalen, Os, Foto: Astrid Alice Haug

Årets siste styremøte gjennomføres som teams-møte. Aktuelle saker i møtet er status for tiltak, bestilling av ressurser til tiltak i 2021, sluttføring av "Byggeskikkveileder for verneområdene i Forollhogna", 20-års jubileum i 2021, behandling av ny søknad om fremføring av strøm til Rabblia i Vangrøftdalen og søknad om motorferdsel i forbindelse med minimumstelling av villrein.

Møtetidspunkt: Fredag 27.november 2020, kl. 9 -14.

Møtested/type: Teams-møte

Sakspapirer:


Sak 40/2020: 
"Byggeskikkveileder - Forollhogna nasjonalpark og landskapsvernområder"

Vedlegg:

Sak nr.  Type sak
 37/2020               

Referatsaker

      ``

RS 22/2020, Oppføring av gjerde i LV

      ``

Brev ad. oppfølging av tidligere vegsak i Endalen:

      `` RS 23/2020 brev fra Statskog til Fylkesmannen i Trøndelag 
      ``

RS 23/2020, brev fra Statskog til Budal fjellstyre

      ``

RS 24/2020, brev fra Fylkesmannen i Trøndelag til Statskog

 42-45/2020   Brev fra Miljødirektoratet 
 43/2020 Bestillingsdialog SNO, skjema for innspill
(Publisert:23.11.2020 Sist endret:03.02.2021)