Møte i nasjonalparkstyret tirsdag 14.april 2020

Seterstue på Sydvangen, Elgsjømoen (Øyungen landskapsvernområde)
Seterstue på Sydvangen, Elgsjømoen (Øyungen landskapsvernområde), Foto: Astrid Alice Haug

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har vedtaksmøte rett over påske - tirsdag 14.april kl. 10 - 13. I disse tider med strenge smittevernrestriksjoner blir møtet gjennomført som fjernmøte via Teams. Møtet tas opp, og vi tar sikte på å gjøre opptaket tilgjengelig på nettsidene til styret når møteprotokollen foreligger. 

Møteinnkalling med saksfremlegg, samt aktuelle vedlegg finner du her 
(under menypunkt styret, styredokumenter og saksdokumenter styremøter, 2020)

Vi foretar nå en generell "opprydding" på sidene til styret slik at det skal være lettere å finne fram til aktuelle dokumenter.  

Delegerte vedtak
Delegerte vedtak som refereres for styret i møtet finner du her
(under menypunkt styret, styredokument og delegerte vedtak)

Høringsuttalelser
Høringsuttalelser som er sendt på vegne av styret og som refereres for styret i møtet 14.04.2020 - kan du lese her.
(under menypunkt styret, styredokument og høringsuttalelser)

(Publisert:02.04.2020 Sist endret:19.06.2020)