Møteinnkalling og saksdokumenter til styremøte 29.11.2019

Møteinnkalling og saksfremlegg til nasjonalparkstyrets møte fredag 29.11.2019 er nå lagt ut.Vedtaksmøtet starter kl. 8.30 på Røros Hotell, og søknader om tillatelser etter verneforskriftens bestemmelser blir behandlet først i møtet. Møtet er åpent for publikum.

Møteinnkalling, sakliste og saksfremlegg finner du her

Nasjonalparkstyret skal behandle 5 byggesaker etter verneforskriftenes bestemmelser i møtet, samt Bu-plan for Forollsjøens sørside. Følgende byggesøknader legges frem for behandling:

Nr.

Styresak

ST 34/2019    Søknad om oppføring av utedo ved slåtteng - Tollolenget, Vangrøftdalen og Kjurrudalen LV 
ST 35/2019 Søknad om riving og oppføring av nytt uthus i Kjurrudalen, Vangrøftdalen og Kjurrudalen LV 
ST 36/2019 Søknad om riving og gjenoppføring av bu i Øggdalen, Forollhogna nasjonalpark 
ST 37/2019 Søknad om riving av fjøs og oppføring av nytt, Øyungen LV 
ST 38/2019 Søknad om sammenbygging av anneks og tidligere del av seterstue, Londalen og Ørvilldalen LV 
ST 39/2019
Revidering av "Plan for fiskebuer og naust i søndre del av Forollsjøen, Os kommune"


Aktuelle vedlegg
 

Styresak      Vedlegg
36/2019 Temakart villrein, Regional plan for Forollhogna villreinområde
39/2019

Plan for fiskebuer og naust i søndre del av Forollsjøen, Os kommune

  Plankart


Delegerte saker som refereres i møtet

DV-sak Verneområde - og type sak
14/2019   Magnillsjøan - Busjødalen LV. Tillatelse til fasadeendring på seterhus
15/2019 Forollhogna NP - tillatelse til transport  av utstyr i forbindelse med      sauesanking (Midtre Gauldal)
16/2019 Forollhogna NP- tillatelse til uttransport av skutt elg med beltegårende kjøretøy (Holtålen)
17/2019 Forollhogna NP - tillatelse til bruk av motor på båt på Korstjønna (Holtålen)
18/2019 Forollhogna NP - tillatelse til oppkjøring av skiløype og transport av ved til Storbekkbua (Tolga)
19/2019 Vangrøftdalen og Kjurrudalen - tillatelse til oppføring av uthus på fritidseiendom (Os)
(Publisert:22.11.2019 Sist endret:16.09.2020)