Møteprotokoll fra møte i nasjonalparkstyret 01.03.2019

Informasjonstavle ved Løvli, starten på setervegnettet i Vangrøftdalen
Informasjonstavle ved Løvli, starten på setervegnettet i Vangrøftdalen

Møteprotokoll fra nasjonalparkstyrets møte på Berkåk 1.mars finner du her

Nasjonalparkstyret behandlet 1 motorferdselsak og realitetsbehandlet 4 byggesaker i møtet. I tillegg ble det referert fra flere møter og aktuelle saker som pågår.

Søknad om etablering av 2 parkeringsplasser i Såttåhaugen ble ikke realitetsbehandlet av nasjonalparkstyret.Styret fattet følgende vedtak i møtet vedrørende sak 9/2019 - P-plasser med tilhørende tilrettelegging:

«Nasjonalparkstyret vedtar å oversende saken til Os kommune med henstilling om at formannskapet tar ansvar for en prosess slik at rettighetshavere i Vangrøftdalen finner ei felles løsning for regulering av trafikk og parkeringsmuligheter før saken realitetsbehandles i nasjonalparkstyret.Nasjonalparkstyret ber om tilbakemelding innen 20.august 2019.Kontaktperson fra saken videre er styreleder Jan Håvard Refsethås.»

Øvrige møtedokumenter ligger under nyhetssak - Møte i nasjonalparkstyret 1.mars. Dokumentene vil også bli lagt inn under mappe styret - saksdokumenter.

(Publisert:08.03.2019 Sist endret:03.12.2019)