Møteprotokoll fra styremøte 07.09.2018

Utsikt mot Finntjønna (Endalen). Tirsdag 04.09.2018 var seksjon naturmangfold land fra Fylkesmannen i Trøndelag på besøk i Budalen. Tema motorferdsel i utmark ble flittig diskutert. Foto: Hans Bull
Utsikt mot Finntjønna (Endalen). Tirsdag 04.09.2018 var seksjon naturmangfold land fra Fylkesmannen i Trøndelag på besøk i Budalen. Tema motorferdsel i utmark ble flittig diskutert. Foto: Hans Bull

Nasjonalparkstyret for Forollhogna hadde møte på forvlatningsknutepunktet Røros fredag 07.09.2018. I første del av møte hadde både SNO og nasjonalparkforvalter innlegg om tema veg, kjørespor og motorferdsel i utmark sommerstid. I tillegg fikk Nasjonalparkstyret fikk hilse på ny forvalter Eli Grete Nisja.  

Møteprotokoll finner du her.

Temadel

Innlegg fra SNO: Hva er vei?

Innlegg fra nasjonalparkforvalter: Veger og kjørespor

(Publisert:19.09.2018 Sist endret:16.05.2019)