Møteprotokoll fra styremøte 10.mai 2019

Møteprotokoll fra nasjonalparkstyrets møte på Kvikne 10.mai finner du her. Styret behandlet flere byggesaker (Gjetarbua og Hallstjønnbua i Forollhogna nasjonalpark), byggetiltak på seterstue i Øyungen landskapsvernområde, klagesak i Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde, samt høringsuttalelse til oppstartmelding for fremføring av strøm i Vangrøftdalen. Plan for revidering av forvaltningsplanene i Forollhogna sendes nå ut på høring.

(Publisert:27.05.2019 Sist endret:03.12.2019)