Møteprotokoll fra styremøte 14.april 2020

Nasjonalparkstyret for Forollhogna hadde møte via Teams tirsdag 14.april fra kl. 10 -13. Møteprotokoll fra styremøtet finner du her.

Endelig godkjenning av strømtrasè i Såttåhaugen, og fra Storvollia til Skarvdalen ble diskutert i møtet. Utforming av vedtak, basert på nye opplysninger og diskusjoner i møtet med Nord-Østerdal Kraftlag og lokal arbeidsgruppe, ble delegert fra nasjonalparkstyret til arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget fattet nytt vedtak samme dag.

Svarbrev til Nord-Østerdal kraftlag med styrets vedtak finner du her

(Publisert:17.04.2020 Sist endret:16.09.2020)