Møteprotokoll fra styremøte 27.11.2020

Rogneskletten på nasjonalparkgrensa i Midtre Gauldal, foto: Berit Broen, SNO
Rogneskletten på nasjonalparkgrensa i Midtre Gauldal, foto: Berit Broen, SNO

Møteprotokoll fra nasjonalparkstyrets møte 27.11.2020 finner du her eller under menypunkt Styret - styredokumenter - saksdokumenter styremøter.
Nasjonalparkstyret innvilget søknader om dispensasjon for motorferdsel i forbindelse med telling og forvaltning av villrein. Søknad om fremføring av strøm til bebygde eiendommer i Rabblia i Vangrøftdalen ble avslått med 4 mot 3 stemmer. Status for årets tiltak ble gjennomgått av SNO og forvaltere, og planer for innmelding av tiltak for 2021, herunder innmelding av behov for midler til strøm til setre i Vangrøftdalen.

Møteprotokoll fra styremøte 27.11.2020, styremøte gjennomført som teams-møte

Presentasjon av SNO sin årsrapport -  oppgaver i Forollhogna, SNO v/Berit Broen

Turer med utsikt
Som oppfølging av besøksstrategi for Forollhogna jobbes det lokalt og i samarbeid med forvaltning og SNO med å legge til rette for og formidle alternative turmål i randsona rundt fjellet. To av disse turmålene (turer med utsikt inn i nasjonalparken) er Rogneskletten i Budalen med start fra Storbekkøya museumsseter og Langsfjellhogna (Synnerhogna) via Trøenget. Sistnevnte tur med startpunkt fra Grunntjønna på grensa mellom Tolga og Os. 

(Publisert:02.12.2020 Sist endret:03.02.2021)