Møteprotokoll fra styremøte 28.-29.11.2019


Møteprotokoll fra styremøte 28.-29. november 2019 finner du her.  Protokoller fra møtene finner du også under menypunkt "Styret" og "styredokumenter".Styremøtet ble holdt på Røros Hotell.
Vedtak etter verneforskriftene vil også bli lagt ut i Miljøvedtaksregisteret.  I dette registeret kan du søke på alle vedtak fattet etter verneforskriftenes bestemmelser.

Nasjonalparkstyrets høringsuttalelse til "Kommuneplanens arealdel for Holtålen kommune" kan du lese her

(Publisert:03.12.2019 Sist endret:16.09.2020)