Møteprotokoll fra styremøte 4.mars 2020

Vinterstemning i Forollhogna
Vinterstemning i Forollhogna, Foto: Erik Ydse

Her finner du møteprotokollen fra nasjonalparkstyrets møte 4.mars 2020 i Trondheim.
Styret konstituerte seg, la møteplan for 2020, ga uttalelse til forslag til ny kvalitetsnorm for villrein og behandlet søknad om fremføring av strøm til setre i Vangrøftdalen. 

(Publisert:13.03.2020 Sist endret:19.06.2020)