Invitasjon til kommunene om å søke status som nasjonalparkkommune

Invitasjon fra Miljødirektoratet til 98 kommuner om å søke status som nasjonalparkkommune under ny merkevare- og kommunikasjonsstrategi for Norges nasjonalparker.

I møte med nasjonalparkstyret på Tynset 05.10.2018 orienterte Bjørn Åge Jenssen, leder i Norges nasjonalparkkommuner om hvordan denne ordningen kan bidra til å følge opp intensjonene i besøksstrategien for Forollhogna. 

I dag er det 34 kommuner som har status som nasjonalparkkommune. De første nasjonalparkkommunene fikk statusen i 2008, de siste i 2012. Statusen ble gitt for perioden frem til 2018. Denne ble i 2017 forlenget til fram til 2021.

Kriteriene for nasjonalparkkommuner som aktør under merkevaren er vedlagt her:

Invitasjon til kommunene om å søke status som nasjonalparkkommune

Vedlegg 1 til invitasjon til kommunene - Kriterier

Vedlegg 2  til invitasjon - Miljødirektoratet av 310517

Vedlegg 3 Prosedyre vedrørende søknad om status som nasjonalparkkommune

Vedlegg 4 oversikt over kommuner med nasjonalparkareal større enn 1 km2

Eller se http://nasjonalparkkommuner.no/

  

(Publisert:08.10.2018 Sist endret:16.05.2019)