Ny nasjonalparkforvalter i Forollhogna

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har fått en ekstra nasjonalparkforvalter! Den nye stillingen er samlokalisert med dagens forvalterstilling i Forollhogna og forvalterstillingen for Femundsmarka og Gutulia med kontorsted Stenhuset ved Doktortjønna på Røros.
Elin M. Lien er formelt ansatt hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i 100 %- stilling og hun hadde sin første kontordag på Røros den 3.januar 2017.

Elin er utdannet fra Høgskolen i Telemark, Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås og Universitetssenteret på Svalbard (master i miljø- og naturressurser). Hun har tidligere arbeidet hos Stiftelsen miljømerking i Norge, Fylkesmannen i Finnmark, Statens forurensingstilsyn og Sysselmannen på Svalbard. Elin er opprinnelig fra Egersund i Rogaland.
I starten vil Elin arbeide en del med motorferdselsaker i området. For de som har behov for å søke om scootertillatelser eller fornye eksisterende tillatelser er det bare å ta kontakt med Elin. Se under menypunkt "Ta kontakt" for opplysninger om telefon og e-postadresse.

 

 

 

(Publisert:24.01.2017 Sist endret:15.02.2019)