Nyvalgte medlemmer til nasjonalparkstyret for Forollhogna 2020 - 2023

Bu i Forollhogna nasjonalpark (Midtre Gauldal)
Bu i Forollhogna nasjonalpark (Midtre Gauldal), Foto: Astrid Alice Haug

Miljødirektoratet har oppnevnt nye medlemmer til Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Leder, nestleder og arbeidsutvalg velges i styremøte onsdag 5.mars 2020. Her kan du se hvem som er medlemmer og hven som er varamedlemmer til styret.

Medlemmer i Nasjonalparkstyret for Forollhogna 2020 - 2023

Navn medlem

Representerer (parti*)

Vararepresentant

Guri Heggem

Trøndelag fylkeskommune (Sp)

Hanne Feragen

Stein Tronsmoen

Innlandet fylkeskommune (Sp)

Hanne Velure

Isak V. Busch

Røros kommune, ordfører (Ap)

Guri Heggem

Runa Finborud

Os kommune, ordfører (Sp)

Arne Horten

Sivert Moen

Midtre Gauldal kommune, ordfører (Sp)

Ane Aunøien Moen

Tone Hagen

Tynset kommune, varaordfører (Ap)

Roar Estensgård

Marit Bjerkås

Rennebu kommune, varaordfører (Ap)

Ola Øie, ordfører

Bjørnar Tollan Jordet

Tolga kommune, ordfører (SV)

Ingeborg Kirkbakk

Arve Hitterdal

Holtålen kommune (Framtida Holtålen)

Tove Hegseth

*Partitilhørighet for medlem (ikke vararepresentant)

(Publisert:27.02.2020 Sist endret:19.06.2020)