Påminnelse om snøscooterløyver

Nasjonalparkstyret for Forollhogna vil gi en påminnelse til alle bruksberettigete med behov for nyttekjøring til å tilse at nødvendige tillatelser er i orden før snøscootersesongen setter i gang. Bruksberettigete som har/ har hatt flerårige tillatelser i Forollhogna nasjonalpark anbefales å tilse at disse fortsatt er gjeldene for kommende sesong.

(Publisert:16.11.2018 Sist endret:19.06.2020)