Søknader om motorisert transport i Forollhogna nasjonalpark

Foto: Erik Ydse, SNO
Foto: Erik Ydse, SNO

Mange flerårige tillatelser til motorferdsel gitt i 2017 (for perioden 2017 - 2020) har nå gått ut.Vi oppfordrer de som har flerårige tillatelser om å sjekke varigheten på tillatelsen sin og søke om fornying av tillatelsen om behovet er det samme som før og tillatelsen er gått ut.

Dette gjelder fortrinnsvis tillatelser til transport av ved og utstyr til buer og setre, samt utkjøring av saltstein til saltsteinsautomater i nasjonalparken.

I tillegg oppfordres de som har særskilte behov for transport i inneværende sesong (vår 2021), om å søke om dette så snart som mulig.

 

For alle søknader
For alle som har behov for motorisert ferdsel med snøskuter inneværende sesong i Forollhogna nasjonalpark ber vi om at søknader sendes oss så raskt som mulig, og helst innnen 1.februar 2021.

Vi gjør oppmerksom på at motorisert ferdsel i landskapsvernområdene rundt Forollhogna nasjonalpark behandles kun av kommunene, og skal ikke sendes til nasjonalparkstyret.

Informasjon om motorferdsel og veiledning til søknader finner du under menypunkt "Veiledning/motorferdsel" på vår nettside. OBS! Noen søknader kan sendes direkte til nasjonalparkstyret, andre bør sendes via kommunen.

Søknad som sendes direkte til nasjonalparkstyret skal sendes til følgende e-post adresse: fmtlpost@statsforvalteren.no. Søknad stiles til "Nasjonalparkstyret for Forollhogna".

Lurer du på noe? Ta kontakt med en av oss forvaltere:

Eli Grete Nisja, tlf. 73 19 91 96/413 30795 e-post: fmtlegn@statsforvalteren.no

Astrid Alice Haug, tlf. 95057513, e-post: fmtlaah@statsforvalteren.no


Fornying av flerårige tillatelser
Oppgi gjerne referansenummer fra tidligere tillatelse. Sjekk samtidig vilkår i vedtak i tidligere gitt tillatelse og eventuelle krav om rapportering eller supplerende opplysninger før du sender inn ny søknad.

Søknader om transport av saltstein/transport i landbruksnæring
Transport i landbruksnæring er normalt hjemlet direkte i motorferdselloven. Søknad om denne type transport kan derfor sendes direkte til nasjonalparkstyret.

Planlegg transport i god tid før 15.april
Vi minner om at all transport bør planlegges gjennomført i god tid før 15.april, slik at vi unngår søknader om transport etter denne datoen som følge av at man oppdager behov for tiltak/ekstra transport for seint.

(Publisert:05.01.2021 Sist endret:03.02.2021)