Velkommen til Forollhogna-konferansen 2019 i Ålen!

Utsikt mot Øyungen
Utsikt mot Øyungen, Foto: Inger Grøtli

Mandag 28.januar kl. 10 - 16 arrangeres Forollhogna-konferansen 2019 i Hovet, Ålen. Programmet for konferansen er nå klart og inneholder mange spennende innlegg om både naturverdier, kulturarv og lokal verdiskaping. Bjørnar Wiseth, direktør for klima og miljø, Fylkesmannen i Trøndelag, kommer og formelt åpner konferansen! Kjente innledere er blant annet Per Jordhøy og Bolette Bele. Les invitasjon og program her

Konferansen er åpen for alle interesserte og er en viktig møteplass for utveksling av kunnskap, idèer og erfaringer!

Påmelding skjer til Holtålen kommune pr. telefon 72 41 76 00 eller epost@holtalen.kommune.no innen 23.januar, men gjerne så raskt som mulig.

Arrangør:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune og Holtålen kommune.

(Publisert:09.01.2019 Sist endret:04.06.2019)