Foto: Trygve OpsethUtsikt nordover fra Storgnollen  Foto: Trygve OpsethBrynflå Foto: Trygve OpsethVestapå Storgnollen  Foto: Trygve OpsethLitelhammarflå Foto: Trygve OpsethSlottet Foto: Trygve Opseth Foto: Trygve Opseth

Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat

Fulufjellet nasjonalpark er et sammenhengende skog- og fjellområde. Fulufjellmassivet er et platåfjell som er delt mellom Norge og Sverige. Sveriges del av dette område ble vernet som nasjonalpark i 2002 (Fulufjällets nationalpark). Naturen kjenner ingen administrative grenser og opprettelsen av Fulufjellet nasjonalpark bidrar til å sikre store økologiske, landskapsmessige og friluftsmessige verdier som er knyttet til området Fulufjellet. Den er et viktig bidrag for å bevare verdifulle deler av den skandinaviske naturarven.


Nyheter

Årsrapport for 2016

Årsrapporten for 2016 er nå lagt ut.

(Publisert:11.05.2017)

Fulufjellets forskningsseminar 2016

Det årlige «Fulufjellets forskningsseminar» arrangeres av Länsstyrelsen i Dalarna og Nasjonalparkstyret for Fulufjellet på Naturum Fulufjället 6. – 7. oktober 2016. Seminaret er åpent for alle og er gratis. Formålet med disse seminarene er å øke interessen for de to nasjonalparkene i Fulufjellet, samt å øke forståelsen for naturvern. 

(Publisert:29.09.2016)

Nasjonalparkstyret vil vite mer om de besøkende i Fulufjellet

Selvregistreringskasse ved Drøkkjekjeldvegen

Nasjonalparkstyret for Fulufjellet vil i sommer/høst gjennomføre en undersøkelse blant brukerne av Fulufjellet. Målet med undersøkelsen er å få en bedre oversikt over hvem som bruker området, hva de gjør, hvilken oppfatning de har av området, og ikke minst; hvilke ønsker de har for f.eks. stimerking, tilrettelegging og informasjon. Dette vil gi styret et bedre grunnlag for å ...

(Publisert:01.07.2016)

Storsatsing på Fulufjellets nasjonalparker

  Interreg Sverige-Norge har godkjent søknad fra Nasjonalparkstyret for Fulufjellet og Länsstyrelsen Dalarna til samarbeidsprosjektet ”Grenseoverskridende besøksforvaltning for Fulufjellets nasjonalparker”.  Målet er å utvikle en felles og omforent besøksforvaltning, samt ta i bruk besøksforvaltning som et verktøy i en grenseoverskridende besøksstrategi for de to nasjonalparkene. ...

(Publisert:23.05.2016 Sist endret:12.05.2017)

Stier i Fulufjellet og ny kartbrosjyre

Møte på Turistbua i Ljørdalen

Ljørdalen Grendeutvalg inviterte til drøftingsmøte tirsdag 3. mai 2016 på Turistbua for å avklare hvilke stier om bør merkes opp i Fulufjellet nasjonalpark. Mange av stiene i Fulufjellet er allerede blåmerket, men trenger å merkes opp igjen da de begynner å bli utydelige. Nasjonalparkstyret har jobbet frem en ny kartbrosjyre i samarbeide med Länsstyrelsen ...

(Publisert:10.05.2016)

Årsrapport for 2015 og protokoll fra første styremøte i 2016

F.v. Elisabeth Sakrisson (nestleder), Per Hagebakken (vara), Emilie Enger Mehl (vara) og Dag Rønning (styremedlem).

Under styremøtet 16. mars 2016 ble det nye Nasjonalparkstyret for Fulufjellet konstituert og protokoll fra møtet finner du her. Nasjonalparkstyrets første årsrapport er klar og kan lastes opp her.

(Publisert:31.03.2016)
Vis nyhetsarkiv