Kart

Alle verneområder i Norge vises i naturbasen. Her kan du i tillegg også få informasjon om viktige områder for sjeldne planter, dyr, naturtyper, samt viktige kulturlandskap og sikrede friluftslivsområder.

Kart over Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat