Kontakt

 

Offisielle brev og søknader til styret sendes til:

Nasjonalparkstyret for Fulufjellet,
Postboks 4034
2306 Hamar

E-post: fmhepost@fylkesmannen.no

Dokumenter som blir sendt inn til eller ut fra nasjonalparkstyret blir arkivert hos Fylkesmannen i Hedmark. Derfor er postadressa til nasjonalparkstyret den samme som til Fylkesmannen i Hedmark. Dette kvalitetssikrer arkivfunksjonen og gjør alle offentlige dokumenter knyttet til nasjonalparkstyret tilgjengelig gjennom Offentlig elektronisk postjournal (OEP).

 

Kontaktinformasjon sekretariat:

Henriette Bøe Kildahl 
Nasjonalparkforvalter
Telefon: 62 55 11 87
E-post: fmhehobk@fylkesmannen.no

 

Besøksadresse:

Skrivargar`n, Drevsjø

Spørsmål om søknader, innspill om forvaltning, gode idèer og andre uformelle henvendelser rettes til nasjonalparkforvalteren. Veiledning om verneregler og søknader om dispensasjon kan også gis av kommunenes kontaktperson.

 

Kort info

Forvaltningsansvaret for Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat er lagt til Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Offisielle brev og søknader til styret skal sendes til nasjonalparkstyrets postadresse.

Sekretariatet for nasjonalparkstyret for Fulufjellet består av èn nasjonalparkforvalter med kontorsted på Drevsjø. Fylkesmannen i Hedmark har arbeidsgiveransvar for nasjonalparkforvalteren, men nasjonalparkforvalteren er formelt underlagt nasjonalparkstyret i alle saker som angår forvaltningen av verneområdene. Sekretariatet kan fremme innstillinger overfor styret om saker som gjelder forvaltning av verneområdene.

 

 

 

(Publisert:14.10.2013 Sist endret:06.11.2014)