Fylkesmannen bytter navn til Statsforvalteren

Statsforvalteren i Innlandet
Statsforvalteren i Innlandet

Fra 1. januar bytter Fylkesmannen i Innlandet navn til Statsforvalteren i Innlandet og i den forbindelse endres også adressen til postmottaket (sfinpost@statsforvalteren.no). Postadressen forblir den samme, men husk å endre mottakernavn til Statsforvalteren i Innlandet.

I denne forbindelse ønsker vi å minne om at de som har fått innvilget dispensasjon til motorisert ferdsel i verneområdene må huske å sende inn kjørejournal til ny adresse. Postadressen forblir den samme, men husk å endre mottakernavn til Statsforvalteren i Innlandet.

(Publisert:15.12.2020)