Nasjonalparkstyret tipser - Webinarserie om guiding i det geologiske landskapet

Foto: Trygve Opseth
Foto: Trygve Opseth

I forbindelse med GNIST-prosjektet (Geologisk arv i Naturbasert Innovasjon for Skandinavisk Turisme) vil Norges geologiske undersøkelse (NGU) og deres samarbeidspartnere løfte fram geologisk arv i Indre Skandinavia, og potensialet dette har for reiselivsnæringen. Det er blant annet gjort kartlegginger i området ved Fulufjellet.

I denne forbindelse er det nå utviklet en webinarserie i syv deler om å formidle geologi i reiselivsnæringen; «Å guide i det geologiske landskapet».

Fra 24.mars til 26.mai 2021 er det planlagt syv webinar for guider. De henvender seg først og fremst til natur- og kulturguider i Innlandet fylke og Dalarnas län i Sverige, men ansatte på museer, opplevelsessenter og lærere må gjerne også delta. Les mer om webinarserien på:

https://www.ngu.no/aktiviteter/webinarserie-a-guide-i-det-geologiske-landskapet

(Publisert:12.03.2021)