Nasjonalparkstyret vil vite mer om de besøkende i Fulufjellet

Selvregistreringskasse ved Drøkkjekjeldvegen
Selvregistreringskasse ved Drøkkjekjeldvegen, Foto: Henriette Bøe Kildahl

Nasjonalparkstyret for Fulufjellet vil i sommer/høst gjennomføre en undersøkelse blant brukerne av Fulufjellet.

Målet med undersøkelsen er å få en bedre oversikt over hvem som bruker området, hva de gjør, hvilken oppfatning de har av området, og ikke minst; hvilke ønsker de har for f.eks. stimerking, tilrettelegging og informasjon. Dette vil gi styret et bedre grunnlag for å tilrettelegge for de som besøker området. Undersøkelsen er en del av Interregprosjektet "Grenseoverskridende besøksforvaltning for Fulufjellets nasjonalparker".

Ved 8 stier inn i området er det utplassert selvregistreringskasser og ferdselstellere. Tellerne registrerer kroppsvarme når en passerer. Ut over det er de helt harmløse og hvis noen oppdager en teller så henstiller vi å la de stå i fred. Tallene vil hjelpe forvaltningen med å få kunnskap om hvor mange som ferdes i fjellet.

Områder med kasser er Brattfjellet, Bergådalen, Bjønnmorsetra, Drøkkjekjeldvegen, Girdalen og Brynflået.

Lokalbefolkningen er minst like viktig som andre besøkende til området, og det er viktig at de lokale stemmene kommer frem i kunnskapsgrunnlaget. Så oppfordringen til alle brukere av Fulufjellet er: Passerer du en selvregistreringskasse i sommer/høst, så fyll ut et kort!

Det er NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) som leder prosjektet med undersøkelsen. Rapporten fra undersøkelsen vil bli tilgjengelig på hjemmesiden så snart den foreligger.

(Publisert:01.07.2016)