Nasjonalparkstyret for Fulufjellet - Årsrapport 2020

Årsrapporten for 2020 er nå tilgjengelig for gjennomlesing.

Den første årsrapporten for nasjonalparkstyret ble utarbeidet for sesongen 2015 og har siden vært en årlig oppgave som fremlegges for nasjonalparkstyret. Årsrapport for 2020 er utarbeidet i henhold til Miljødirektoratets mal og skal gi et bilde av aktiviteten og prioriterte prosjekter i 2020.


Her finner du årsrapporten for 2020 til gjennomlesing.

(Publisert:25.03.2021)