Profilering - Bruk av kommersielt merke for Norges nasjonalparker

Kommersiell logo "Skjer i" Fulufjellet nasjonalpark
Kommersiell logo "Skjer i" Fulufjellet nasjonalpark, Foto: Miljødirektoratet

Det er lagt til rette for at virksomheter med geografisk tilhørighet til en nasjonalpark kan søke om tillatelse til å benytte et spesiallaget merke for merkevaren, sammen med egen logo. Denne ordningen gjelder for bedrifter som oppfyller kriteriene for ordningen, som er fastsatt av Miljødirektoratet. Nasjonalparkstyret gir evt. tillatelser.  

Nasjonalparkstyret for Fulufjellet har behandlet og gitt tillatelse til den første søknaden knyttet til bruk av kommersiell logo for Fulufjellet nasjonalpark. I møte 16. februar innvilget styret søknad fra Søgarn Eiendom AS om å få benytte logoene "skjer i" og "lokalisert ved" Fulufjellet nasjonalpark. 

Bruken av logoene er knyttet opp til virksomheten ved Villa Fregn, som er lokalisert i umiddelbar nærhet til verneområdene Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat, og som ønsker å bedrive blant annet guideaktivitet i verneområdene og randsonen til disse.

Interessen fra bedrifter for bruk av denne tilhørighetslogoen har hittil vært helt fraværende. Ønsker dere å vite mer om de sentrale kriteriene for bruk av tilhørighetslogo finner dere disse under designmanualen for Norges nasjonalparker. Her kan du også laste ned søknadsskjema. Søknadsskjema kan sendes til:

e-post: sfinpost@statsforvalteren.no og merkes med "Søknad om bruk av kommersielt merke Fulufjellet nasjonalpark"

eller per post:

Nasjonalparkstyret for Fulufjellet

Postboks 987

2604 Lillehammer

(Publisert:23.02.2021)