Storsatsing på Fulufjellets nasjonalparker

 

Interreg Sverige-Norge har godkjent søknad fra Nasjonalparkstyret for Fulufjellet og Länsstyrelsen Dalarna til samarbeidsprosjektet ”Grenseoverskridende besøksforvaltning for Fulufjellets nasjonalparker”.  Målet er å utvikle en felles og omforent besøksforvaltning, samt ta i bruk besøksforvaltning som et verktøy i en grenseoverskridende besøksstrategi for de to nasjonalparkene. Strategien vil kunne øke tilgjengeligheten til grenseregionens natur- og kulturarv, og gjennom fellestiltak presentere begge nasjonalparkene som en sammenhengende enhet.

 

Gjennom vinteren har et forprosjekt kartlagt områdets interessenter, foretak, aktiviteter og andre pågående prosjekter. Det godkjente hovedprosjektet skal ivareta nasjonalparkenes naturverdier, men samtidig legge til rette for verdiskaping i tilknytning til Fulufjellet nasjonalpark.

Styreleder i nasjonalparkstyret, Erik Sletten, mener at prosjektet vil kunne øke kvaliteten, tilgjengeligheten og opplevelsen for de besøkende i et grenseoverskridende nasjonalparkområde. En besøksstrategi vil også kunne tilrettelegge for økt lokal verdiskaping på begge sider av grensen, samtidig som verneverdiene ivaretas.

FAKTA

* Fulufjällets nationalpark i Dalarna län i Sverige ble opprettet i 2002. I 2012 ble Fulufjellet nasjonalpark opprettet på den norske siden av grensa.

* Prosjektet pågår fra 2016-2018 og gjennomføres av Nasjonalparkstyret for Fulufjellet og Länsstyrelsen Dalarna.

* Prosjektet finansieres av Interreg Sverige-Norge, Nasjonalparksyret for Fulufjellet, Länsstyrelsen Dalarna, Miljødirektoratet og Hedmark fylkeskommune. Total budsjettramme er på 7,7 millioner kroner, hvorav 2,8 millioner dekker norske kostander og 4,9 millioner dekker svenske kostnader.

* Nasjonalparkstyret for Fulufjellet er forvaltningsmyndighet for Fulufjellet nasjonalpark. Dette er et statlig styre bestående av representanter fra Trysil kommune og Hedmark fylkeskommune. Länsstyrelsen Dalarna er forvaltningsmyndighet for den svenske nasjonalparken.


* Den norske delen av Fulufjellet ligger i Trysil kommune og den svenske delen ligger i Älvdalen kommune. De to nasjonalparkene utgjør tilsammen et areal på ca. 470 km2.

Kontaktpersoner:

Nasjonalparkforvalter for Fulufjellet nasjonalpark, Henriette Bøe Kildahl/Ragnar Ødegaard, Tlf: +47 62 55 10 00. Epost: fmhepost@fylkesmannen.no

 

(Publisert:23.05.2016 Sist endret:16.06.2016)