Verdiskaping i verneområder

Miljødirektoratet har hatt ansvar for 15 pilotprosjekt gjennom programmet "Naturarven som verdiskaper" i perioden 2009-2013. Formålet med programmet var å jobbe for at naturarven skal skape verdier. Evalueringsrapporten fra Telemarksforskning viser at pilotprosjektene skapte flere nyetableringer, økt omsetning og mange flere besøkende.

 

Les mer om programmet og de 15 pilotprosjektene her.

(Publisert:19.01.2015)