Tiltak og prosjekt


Bestillingsdialogen

  Hvert år blir det bevilget penger til tiltak i verneområdene over statsbudsjettet. En egen pott er satt av til tiltak i større verneområder. I samarbeid mellom SNO sentralt og Miljødirektoratet blir denne potten fordelt til de ulike verneområdestyrene.

(Publisert:14.10.2013 Sist endret:28.07.2014)