Geiranger-Herdalen landskapsvernområde

Rådgjevande utval

Mot Skårene
Mot Skårene


Verneområdestyret har eit fagleg rådgjevande utval.

Utvalet består av representantar for dei ulike interessene i området, som grunneigarar og andre organ som det vedkjem særleg, til dømes fjellstyre, næringsliv, friviljuge organisasjonar, natur- og miljøorganisasjonar m fl.

(Publisert:14.10.2013 Sist endret:11.02.2019)