Geiranger-Herdalen landskapsvernområde

Styredokument

Homlongsetra
Homlongsetra

Møteprotokoll, styremøte 19.12.18


2015

Møteprotokoll, saksframlegg og vedtaksbrev for 2015

(Publisert:26.01.2015 Sist endret:30.07.2015)

2014

Den nye stien ved Liastølen

Møteinnkalling 15.12.2014 Møteprotokoll 15.12.2014 Vedtakssaker Sak 1/2014

(Publisert:07.01.2014 Sist endret:26.01.2015)

2013

I 2013 fekk verneområdestyret 21 søknadar om løyve til tiltak innanfor landskapsvernområdet. Dette vart fordelt på seks søknadar om tekniske/bygningsmessige tiltak, fjorten om motorferdsel og tre om andre tiltak. Innan motorferdsel fekk tre av tre søknadar om snøskuterkøyring løyve, medan elleve av tolv søknadar om helikopterflyging fekk løyve. I midlartid vart det ikkje gjeve løyve for like ...

(Publisert:07.01.2014 Sist endret:26.01.2015)