Geiranger-Herdalen landskapsvernområde

2013

I 2013 fekk verneområdestyret 21 søknadar om løyve til tiltak innanfor landskapsvernområdet. Dette vart fordelt på seks søknadar om tekniske/bygningsmessige tiltak, fjorten om motorferdsel og tre om andre tiltak. Innan motorferdsel fekk tre av tre søknadar om snøskuterkøyring løyve, medan elleve av tolv søknadar om helikopterflyging fekk løyve. I midlartid vart det ikkje gjeve løyve for like mange turar som det var omsøkt i alle tilfella.

(Publisert:07.01.2014 Sist endret:26.01.2015)