Geiranger-Herdalen landskapsvernområde

Styremedlem

Medlemmane i verneområdestyret representerer dei folkevalde i kommunane Norddal og Stranda, samt Møre og Romsdal fylkeskommune.

Leiar i styret er Arne Sandnes, ordførar i Norddal kommune, medan Jan Ove Tryggestad, ordførar i Stranda kommune, er nestleiar. Møre og Romsdal fylkeskommune er representert ved fylkestingpolitikar Gunn Berit Gjerde. Kvart medlem har personleg vara.

(Publisert:14.10.2013 Sist endret:11.02.2019)