Geiranger-Herdalen landskapsvernområde

Vedtekter

De syv søstre


Vedtektene set rammene for nasjonalparkstyret sitt arbeid som forvaltningsmynde.

Vedtektene for verneområdestyret for Geiranger-Herdalen vart gjevne av Miljøverndepartementet i november 2011, samstundes med at det vart vedteke etablering av eit interkommunalt verneområdestyre.

Vedtektene for Geiranger-Herdalen verneområdestyre