Geiranger-Herdalen landskapsvernområde

Møte i verneområdestyret 19. juni 2015

Synfaring til Hyskjet Naturreservat - Frå venstre: Kjell Hansen (SNO Geiranger), Jan Ove Tryggestad (Ordførar i Stranda og styreleiar), Bjørn Inge Ruset (Ordførar i Norddal og styremedlem) og Ingrid Opedal (Fylkestingspolitikar og styremedlem)
Synfaring til Hyskjet Naturreservat - Frå venstre: Kjell Hansen (SNO Geiranger), Jan Ove Tryggestad (Ordførar i Stranda og styreleiar), Bjørn Inge Ruset (Ordførar i Norddal og styremedlem) og Ingrid Opedal (Fylkestingspolitikar og styremedlem)

Synfaring til Hyskjet naturreservat og møte i verneområdestyret

Verneområdestyret har tidlegare vedtatt at dei ønskjer å overta forvaltningsmyndigheit for Hyskjet NR. I den anledning drog verneområdestyret, Kjell Hansen (SNO-Geiranger) og verneområdeforvaltar på synfaring til Hyskjet den 19. jun. 2015. Det kunne konstateras at det var behov for tilretteleggingstiltak i form av stirestaurering. Deler av stien er på veit til å gro att, nokon parti er gjørmete og ved enkelte punktar er det vanskeleg å avgjere kor stien går.

Etter synfaringa hadde vi møte på Norsk Fjordsenter kor vi gikk igjennom aktuelle sakar. Vedtak fatta av styret i 2015 blir lagt ut her.

Attgroing på stien til Hyskjet NR 

 

(Publisert:30.07.2015)