Geiranger-Herdalen landskapsvernområde

Verneforskrifter

Steinur
Steinur, Foto: Asbjørn Børset

Verneforskriftene definerar det geografiske området som vert verna, forklarar kort kvifor området får vernestatus, og avklarar kva som er lov å gjere og ikkje innanfor vernegrensa.

(Publisert:22.10.2013 Sist endret:24.10.2013)