Geiranger-Herdalen landskapsvernområde

Kallskaret naturreservat

Kallskaret naturreservat
Kallskaret naturreservat, Foto: Asbjørn Børset

Kallskaret naturreservat vart verna ved kongeleg resolusjon 16.11.1984. Naturreservatet dekkjer omlag 900 dekar og ligg i Norddal kommune på Sunnmøre.

Føremålet med vernet er å ta vare på eit område med førekomstar av eklogitt i veksling med andre bergartar der bergartsvekslingane har vore avgjerande for utforminga av eit vakkert og særprega landskap.

(Publisert:24.10.2013 Sist endret:28.10.2013)