Hovudbilete

Hallingskarvet

"...eit vidunderleg naturparadis"

”Deruppe drøymde eg millom urd og is i eit vidunderleg naturparadis. I Strandavatnet bukta sjøormen seg um Lambeholmen, og hulder bada seg i solskinet og stod og spegla seg i det krystallklåre vatnet. Alvar dansa ved Raggsteindøla, Ynglesdøla og ved Faugelidøla.

Tusenårige jutular stod der klædde i diamantar. Har du hatt gullfeber og ikkje funne gull, so reis upp til Hallingskarvet, og nytt det vidunderlege utsynet der, drikk av det perleklåre vatnet og anda inn fjelllufta i djupe drag, - eg spår du skal kjenne deg rik.” (Ola Tolleivson Raggsteindalen, 1921)

I 2006 ble det 35 km lange platået Hallingskarvet (bart fjell) stifta som nasjonalpark. Det bekreftet Olas ord om verdien av naturparadiset rundt om Hallingskarvet. I tillegg til den vakre utsikten finner en et rikt område med høyalpine arter som rein, rev og fjellplanter.   

 Kulturminner i Hallingskarvet 2012

Hol historielag fikk i sin tid penger av fylkesmannen for å kartlegge mer rundet kulturminner i Hallingskarvet. Detter i forbindelse med opprettelsen av Hallingskarvet nasjonalpark. Kulturminnevern er en del av verneformålet. Ola Vaagan Slåtten har nå jobbet med å kartlegge og vurdere kulturminner i området, og arbeidet har resultert i rapperten Kulturminner i Hallingsarvet 2012.   &nbs ...

(Publisert:02.10.2012)

Skarveskola

Skarveskola arrangeres for alle 6.klassinger i Hol kommune. Elevene skal i løpet av tre dager lære om formålet med nasjonalparker, flora fauna, jakt, fangst, stølsdrift, landskap og geologi i og ved Hallingskarvet nasjonalpark. En dag er også avsatt til å reise til Finse med blant annet besøk på Rallarmuseet og sykkeltur på rallarvegen tilbake til Haugastøl. Skarveskola er en del av den ...

(Publisert:28.08.2012)