Kart


Her finnes det et utvalg av kart som er relevante for Hallingskarvet nasjonalpark og Finse biotopvernområde. 

(Publisert:28.11.2011 Sist endret:09.09.2013)

Vernekart

Grensene til Hallingskarvet nasjonalpark og Finse Biotopsvernområde

Grensene til verneområdene er bestemt gjennom vernprosessen rundt hvert område. Først er det forslått et utredningsområde på kart som så er arbeidet med og forandret i samarbeid med de ulike aktørene i området.  Endelig avgrensing for verneområdet er vedtatt sammen med verneforskriften.  Verneforskriften for Hallingskarvet nasjonalpark og Finse biotopvernområde fastslår at ...

(Publisert:29.06.2012 Sist endret:31.07.2012)

Temakart verneprosess/KU

KU temakart for friluftsliv

Som del av verneprosessen måtte Hallingskarvsområdet konsekvensutredes i tråd med Plan og bygningsloven.  I denne prosessen ble flere fagrapporter utarbeidet av ulike fagmiljøer. Store deler av denne informasjonen er samlet i ulike temakart.  Villrein Fiske og jakt Landbruksdrift Planer Kulturminner Kraftproduksjon Bygninger Eiendommer

(Publisert:29.06.2012 Sist endret:31.07.2012)

Kartdatabaser

  Det eksisterer mye kartinformasjon hos ulike organisasjoner og bedrifter som kan være nyttig. En del av disse er samlet her.   

(Publisert:29.06.2012 Sist endret:03.08.2012)