Kontakt og lenker

På reiselivssenteret kan man få informasjon om Hallingskarvet nasjonalpark
På reiselivssenteret kan man få informasjon om Hallingskarvet nasjonalpark, Foto: Petter Braaten

 

Offisielle kontakter og søknader til Hallingskarvet nasjonalparkstyret skal sendes til:

Postadresse:
Hallingskarvet nasjonalpark
Fylkesmannen i Buskerud                   
Pb. 1604
3007 Drammen
Hallingskarvet nasjonalparkforvalter
Navn:
Trond Erik Buttingsrud
Besøksadresse:
Reiselivssenteret, Vesleslåttvegen 13, 3580 Geilo
E-post:
fmbuteb@fylkesmannen.no
Telefon:
+47 93 40 75 49


SNO lokalt
SNO er tilsynsmyndighet og skal blant annet følge med på at brukere av verneområdene overholder forskrifter og forvaltningsvedtak. Blant annet er det vanlig å sette vilkår om at SNO skal varsles ved tillatelse til motorferdsel etter verneforskriften.

SNO – Geilo
Navn:
Petter Braaten
Besøksadresse: Reiselivssenteret, Vesleslåttvegen 13, 3580 Geilo
E-post: petter.braaten@miljodir.no
Telefon: +47 92 40 77 71