Arbeidsutvalg

I fjellrypas rike på Skorpa
I fjellrypas rike på Skorpa , Foto: Robert Søndrål


I møte 5. april 2016 vedtok Hallingskarvet nasjonalparkstyre å videreføre det etablerte arbeidsutvalg for Hallingskarvt nasjonalpark. Styret har gitt Arbeidsutvalget myndighet til å avgjøre dispensasjonssøknader med tidsavgrenset påvirkning og der det klart framgår av forvaltningsplanen at tillatelse kan/bør gis eks. motorferdsel, tiltak innen landbruket og organsierte turer.


Arbeidsutvalget består i perioden 2016-2020 av:

Roller Fast medlem Varamedlem Representerer
Leder Erik Kaupang Nina Dalen Hol kommune
Nestleder Anita Lærum Noralv Distad Aurland kommune
Utvalgsmedlem Jon Olav Heggseth Ingrid Sponheim Ulvik herad