Møtekalender

Møter for Hallingskarvet nasjonalparkstyre er åpne offentlige møter. Sekretariatet sender innkalling med sakspapirer til styret per e-post. I tillegg blir innkalling og sakpapirer gjort offentlig tilgjengelig på styret sine nettsider.

Etter møte blir det ført møteprotokoll som er tilgjengelig på styret sine nettsider. Protokollen er grunnlaget for utsending av vedtaksbrev. Kopi av protokoll og enkeltvedtak blir sendt til Direktoratet for naturforvaltning, berørte fylkesmenn og Statens naturoppsyn.

Møter i Arbeidsutvalget blir satt opp etter behov.